Ana içeriğe atla

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi-DAMER olarak;

  • Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda, etüd ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde sektörden gelecek bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek
  • Mevcut yapıların (bina, sanayi yapıları, çeşitli altyapı tesisleri, enerji tesisleri ve benzeri) deprem güvenliğini değerlendirmek, onarım-güçlendirme projelerini yapmak, danışmanlık yapmak
  • Deprem etkisini göz önüne alarak zemin etüd raporları, temel ve iksa projeleri hazırlamak, zeminlerin sıvılaşma potansiyellerini belirlemek ve zemin iyileştirme projeleri hazırlamak, yapı-zemin etkileşimlerini incelemek
  • Farklı büyüklük ve özellikteki yerleşim birimleri veya kent ölçeğinde deprem tehlikesinin belirlenmesi ve yapılaşmaya uygun alanların tespitinin yapılması amacıyla mikro bölgeleme çalışmaları yapmak
  • Kentsel dönüşüm çalışmalarına katılmak, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak
  • Deprem tehlikesini belirleme amaçlı ve deprem zararlarını azaltmaya yönelik araştırma ve uygulama yapmak
  • Kamu kurum/kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektör ile işbirliği içinde olmak ve ortak çalışmalar yapmak
  • Deprem mühendisliği alanında araştırma gruplarının oluşturulmasını sağlamak ve Üniversitenin yüksek nitelikli bilimsel araştırma projeleri yürütme potansiyelini artırmak
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya bu tür faaliyetlere destek vermek
  • Merkezin ilgi ve çalışma alanlarında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası araştırma sonuçlarını rapor, bülten, kitap, dergi ve diğer ortamlarda yayınlamak

konularında faaliyetlerde bulunarak bölgemiz ve ülkemizde deprem etkisi sonucunda oluşabilecek hasarları, can ve mal kayıplarını en aza indirebilme konularında destek olmaktayız.